KESTÄVÄ KEHITYS

GLASS RESORTIN YMPÄRISTÖLUPAUS

Glass Resortissa puhdas Lapin luonto ja ympäristöarvot ovat tärkeitä. Haluamme noudattaa kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita. Rakentamistekniikka sekä liiketoiminta on toteutettu niin, että ympäristön kuormitus on mahdollisimman pieni.

Kestävä kehitys on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista ja toiminnassa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Käytämme yrityksessä energianlähteinä maalämpöä sekä vihreää sähköä. Teemme työtä tehostaaksemme energian- ja vedenkäyttöä ekologisemmaksi. Valitsemme materiaalimme sekä yhteistyökumppanimme huolellisesti, jakaen yhteiset ympäristöarvot. Kierrätys ja muovin vähentäminen ovat tärkeässä osassa yrityksen jatkuvaa ympäristökehitystä. Sisustuksessa käytämme pohjoismaalaista designia ja ravintolassa tarjoamme ravintorikkaita raaka-aineita Lapin koskemattomasta ja puhtaasta luonnosta.

Haluamme kasvattaa myös asiakkaidemme ympäristötietoisuutta viestien vihreistä arvoista.

Kulttuurinen sekä sosiaalinen kestävyys ovat toiminnassa avainasemassa. Kohtelemme työntekijöitämme ja asiakkaitamme arvostaen, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.


Glass Resort on sitoutunut Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Ekokompassi ja Sustainable Travel Finland -ympäristösertifikaatien myötä yritys huomioi ympäristövastuun ja kestävyyden arvot viestien kestävän kehityksen periaatteista asiakkaille sekä henkilökunnalle.

Ekokompassin avulla pyrimme minimoimaan ympäristökuormitusta.

Ekokompassin asetetut tavoitteet Glass Resortille:

  • Veden kulutuksen vähentäminen
  • Sähkön kulutuksen vähentäminen
  • Hankinnat ympäristövastuullisemmiksi
  • Jätemäärän pienentäminen
  • Ekologisemmat kemikaalit
  • Kuljetuskaluston muuttaminen ekologisemmaksi
  • Materiaalien tarkastelu ekologisemmiksi
  • Asiakastiedottaminen vihreistä arvoista