VARAA MAJOITUS

EN FI
menu

GLASS RESORT TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Arctice Oy
Y-tunnus: 1929106-3
Osoite: Tähtikuja 16
Postinumero: 96930
Postitoimipaikka: Napapiiri
Puhelinnumero: +358 40 519 4444
Sähköpostiosoite: info@glassresort.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Arctice Oy:öön, rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sekä Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Näillä perusteilla käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan ravintola-, huone- tai ohjelmapalveluvarausta tehdessä tai niiden laskutusta varten. Majoittujien asiakastietojen kerääminen perustuu lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminnasta.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

- Asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen
- Asiakassuhdeviestintä -asiakkaan tekemien varusten käsittely
- Palveluiden myynti ja toteutus
- Maksamiseen, laskutukseen, sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
- Rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi
- Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalveluiden kehittäminen
- Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun

4. Käsiteltävät henkilötiedot

- Asiakkaan etu-, sukunimi, syntymäaika (vain majoittujilta), puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
- Kansalaisuus (vain majoittujilta)
- Varauksia koskevat tiedot
- Asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
- Tieto siitä, jos asiakas on kieltäytynyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
- Tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse)
- Tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista
- Asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat)
- Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
- Mahdolliset erityisruokavaliotiedot

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötietojen käsittely:

- Yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
- Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot

5. Rekisterin vastaanottaminen

- Rekisteröidyltä itseltään
- Yhteyshenkilöiltä
- Varauskanavista ja matkatoimistoista
- Palveluiden käytöstä ja ostosten teosta
- Messuilta ja muista tapahtumista

6. Tietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan. Tiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä. Asiakassuhteen päätyttyä tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä jos se on tarpeellista reklamaatioiden käsittelyä varten.

Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin se kirjanpitolain mukaisesti on tarpeellista.

Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi. Kun asiakkuussuhde päättyy, asiakkaiden tiedot voidaan siirtää yrityksen suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuojaasetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

This was one if the best igloos we have stayed at. We stayed in 5B, and it was fabulous. There is a sauna and hot tub outside both of which are a must. But the best part was sleeping under the stars and snow filled trees. We would definitely stay here again. Decor is modern, there is also a great snow park for the kids and a shot of vodka at the ice bar in an ice glass just tops off a brilliant night. Highly recommended.

- AmesFamily, Jan 6th 2018

This hotel is just wonderful! The Jacuzzi, the sauna, the staff, the forest around the resort, everything is just perfect. Spend your evening in the jacuzzi watching the stars! The room is super clean and cozy and very very romantic! Once in a lifetime you should pay for this!

- Vittoriapat, Jan 19th 2018

The glass igloos were amazing, the hot tub was fantastic, the whole trip was really out of this world. Magical for the whole family, highly recommended. Dreams came true here in the magic of it all.

- ctill69, Dec 17th 2019

instagram-black.png

SHARE YOUR STAY
@GLASSRESORT
#GLASSRESORT

X

VARAA MAJOITUS


EN FI